Zajęcia grafomotoryczne z terapeutą ręki
Jeśli Twoje dziecko ma trudności z:
• Trudności z samodzielnym ubieraniem/ rozbieraniem się,
• posługiwaniem się sztućcami,
• agresją wobec przedmiotów, którymi nie potrafi się posługiwać,
• unika czynności manualnych (rysowanie, układanie, lepienie).
• Pisaniem i koncentracją podczas zadań związanych z pisaniem Koordynacją swoich ruchów
• Koordynacją wzrokowo-ruchową
• Chwytaniem większych i mniejszych przedmiotów
• Planowaniem ruchów i uczeniem się nowych czynności manualnych i manipulacyjnych
• ma wyraźnie obniżone lub podwyższone napięcie mięśniowe w obrębie kończyny górnej i obręczy barkowej
• wykonuje czynności wymagające dużej precyzji zbyt wolno lub za szybko i bardzo niedbale;
• szybkością ruchów - nie jest dostosowana do zadania;
• nie lubi dotykać nowych i różnorodnych faktur
Warto skonsultować się z Terapeutą ręki!

Nie zdajemy sobie sprawy jak mocno mózgowe obszary związane z mową, są powiązane z obszarami czuciowymi i ruchowymi ręki, że taki mały fragment naszego ciała, jakim jest dłoń, jest tak ważny z punktu widzenia naszego funkcjonowania.
Ciało i umysł człowieka, a zwłaszcza dziecka są niezwykle plastyczne. Gdyby tak nie było, jakakolwiek forma terapii nie miałaby sensu. W terapii ręki zwracamy uwagę na całość funkcjonowania dziecka- na jego ruchy, postawę, ogólną sprawność motoryczną (zwłaszcza rąk), umiejętności manipulacyjne. Pracujemy etapami, prawidłowy „chwyt pisarski" jest jednym z głównych celów. Zależy nam na doprowadzeniu dziecka do „pełnej samoobsługi" w zakresie czynności takich jak ubieranie się, wiązanie sznurowadeł, zapinanie guzików czy ćwiczenia, które mają wspierać zaburzoną koordynację wzrokowo- ruchową.

Terapia ręki ma na celu:
• Usprawniać precyzyjne ruchy dłoni i palców
• Naukę samodzielności w czynnościach samoobsługowych
• Przygotowanie do i naukę pisania
• Rozwijać czucie powierzchniowe (dotyk), czucie głębokie (świadomość własnego ciała) oraz zmysł przedsionkowy (związany z ruchem)
• Rozwijać koordynację wzrokowo-ruchową, przestrzenną, koordynację między prawą a lewą ręką

Zajęcia 1 x tyg. Po 50 minut

Grupy wiekowe:
• 2,5-4,5 latki
• 5-6-latki
• 7-9-latki


Wielozmysłowa stymulacja – zajęcia sensoplastyczne dla dzieci z wykorzystaniem naturalnych składników
Zajęcia sensoplastyczne to kolorowe, pachnące, stymulujące i rozwijające wszystkie zmysły zajęcia dla dzieci i rodziców. Wykorzystując naturalne składniki, kreatywnie „brudzimy się”, jednocześnie zaspokajając dziecięcą potrzebę aktywności, ciekawość świata i potrzebę zbadania wszystkiego samodzielnie.

Z mąki, wody, oleju, mleka, etc. wyczarujemy wspólnie różnorodne ciastoliny i nie tylko, będziemy eksperymentować, a jednocześnie rozwijać u dziecka szereg umiejętności.

Podczas zajęć rozwijamy u dziecka:
- umiejętności interpersonalne oraz intrapersonalne
- samodzielność
- kreatywność
- odpowiedzialność za siebie i swoje decyzje/czyny
- asertywność
- motorykę małą
- spostrzegawczość
- zmysły dotyku i czucia głębokiego.

Zajęcia 1 x tyg. po 60 minut


Prowadzący zajęcia:

Wirginia Wrzesińska – psycholog, psychoterapeuta, terapeuta ręki, trener umiejętności psychospołecznych, trener sensoplastyki 1 st., właścicielka Centrum Szkoleniowo-Terapeutycznego SENS w Pruszkowie. Posiada duże doświadczenie w zakresie pomocy psychologicznej, od 2012 r. regularnie prowadzi konsultacje i poradnictwo psychologiczne indywidualne, dla par/małżeństw w kryzyzie, rodzin, dzieci i młodzieży. Posiada przygotowanie pedagogiczne (ukończony kwalifikacyjny kurs pedagogiczny ukończony w 2015 r.). Ukończone szkolenie z zakresu diagnozy i terapii ręki I i II st. jak również certyfikowany Trener Sensoplastyki 1 st.PROJEKT SZKOŁA DLA RODZICÓW,ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z LINKIEM

http://www.ore.edu.pl/programy-i-projekty-98419/szkoa-dla-rodzicow-i-wychowawcow/o-szkole-dla-rodzicow-i-wychowawcow

„JAK DAĆ DZIECKU KORZENIE I SKRZYDŁA?”
ZAPRASZAMY NA WARSZTATY DLA RODZICÓW!
CELE WARSZTATÓW: • Opanowanie konkretnych umiejętności wychowawczych przydatnych w tworzeniu dobrej relacji dorosły – dziecko; • Zrozumienie i efektywniejsze radzenie sobie z sytuacjami problemowymi; • Wspieranie dziecka w rozwiązywaniu sytuacji trudnych i konfliktowych; • Zwiększenie świadomości na temat stosowanych metod wychowawczych – motywowanie rodziców do samodoskonalenia i rozwoju.
TEMATYKA ZAJĘĆ: • Jak wspierać dziecko w radzeniu sobie z emocjami? • Uczucia i granice w relacjach rodzinnych; • Zachęcanie dziecka do współpracy; • Alternatywy kar; • Wpisywanie dziecka w role i uwalnianie od grania ról; • Pomocna pochwała i zachęta; • Wzmacnianie poczucia własnej wartości dziecka; • Motywowanie do rozwoju i samodzieln

Szukajcie nas na Facebook'u
http://www.facebook.com
/SalaZabawBajkowyRaj

Nasza cudowna dziura w ścianie autorstwa Pani Marzeny Zasłony.
Nasza cudowna dziura w ścianie autorstwa Pani Marzeny Zasłony.